Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Προβολή 24 36 48

SORELA P 46, P 68, P 100, P 150

Λιπαντικό αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση. Οι βαθμοί ιξώδους ISO 46 και 68 συστήνονται για τη λίπανση των περιστροφικών αεροσυμπιεστών φυγοκεντρικών και κοχλιοφόρων ενώ οι βαθμοί ιξώδους ISO 68, 100 και 150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.