Πιστοποιήσεις
Εγκρίσεις Mercedes-Benz

Κατόπιν συνεχών δοκιμών κι ελέγχων ποιότητας, η εταιρεία Speed Motor Oil διαθέτει πλέον πιστοποιητικά και εγκρίσεις της DAIMLER AG για τα προϊόντα της, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Mercedes-Benz.

Συγκεκριμένα:

  • Το λιπαντικό ” TURBO SAE 15W/40 ”, πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.1
  • Το λιπαντικό ” SYNTHETIC SAE 10W/40 ”, πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 229.1
  • Το λιπαντικό ” TURBO-V SAE 15W/40 ”, πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.3
  • Το λιπαντικό ” SYNTHETIC POWER SAE 5W/40 ”, πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 229.5
  • Το λιπαντικό ” EURO E-PLUS SAE 10W/40 ”, πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.51
Πιστοποίηση 1
Πιστοποίηση 2
Πιστοποίηση 3
Πιστοποίηση 4
Πιστοποίηση 5
Πιστοποιήσεις

Η Speed Motor Oil εφαρμόζει τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των προϊόντων της. Διαθέτει το διεθνές πιστοποιητικό ISΟ 9001:2015, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, γι’ αυτό μπορείτε να είστε σίγουροι για τα προϊόντα που προμηθεύεστε.