Εγκαταστάσεις

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η Speed Motor Oil διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις στον τομέα των λιπαντικών και έχει μεγάλη παραγωγική ικανότητα. Διαθέτει ιδιόκτητους χώρους συνολικής έκτασης 16.000τ.μ. στο 136ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Αταλάντης.

ΧΗΜΕΙΟ

Το πλήρως εξοπλισμένο χημείο μας διαθέτει τα πιο σύγχρονα όργανα και συσκευές για παντός είδους μετρήσεις και αναλύσεις. Εφαρμόζουμε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, με κριτήρια αποδοχής αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα από το νόμο, ώστε να διατηρούμε υψηλή ποιότητα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έχοντας ευαισθησία και σεβασμό προς το περιβάλλον, τηρούμε με απόλυτη συνέπεια όλους τους κανονισμούς της κείμενης νομοθεσίας, ώστε να συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του. Όλες οι δραστηριότητες είναι φιλικές προς το περιβάλλον.